bisikleta ko 'to
    ABOUT ME

i once was lost but now am found

    LAST POST

how to save a life
beautiful, inside and out
walang ganyanan
that's what friends are for
2007
a quick post
ka-o.a.-yan
close, open
" and "
in the second day of christmas

    ARCHIVES

July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
January 2008
February 2008
March 2008
June 2008
September 2009
October 2009

    TAGBOARD

    LINKS

yvetskie
kara
jhen
ruthing
paeng
irish/yeye
mikmik
talksmart
billycoy
gabz
david.edward
nostalgiamanila
anappleaday
tin
tinay
kate
liz
jemme
daniel
jazzy

Powered by Blogger

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

Saturday, February 10, 2007

absorption

alam na ba't ako nag-post ngayon. eto nag-lalabas na naman ng hinanakit sa mundo, pati na rin drama.

(malaki talaga pasalamat ko sa blog na 'to kasi parang half of my sadness and anger ina-absorb nitong blog na 'to.)

wala lang! naiinis lang ako sa sarili ko, sa nanay ko, sa tatay ko. kinalulungkutan ko lang mga kapatid ko, mga kaibigan ko, classmates ko, schoolmates ko.
nahihiya nga rin ako kay Lord e, kasi lagi ko nalang nakakaligtaan at kinatatamaran mag-devotion. sama ko talaga.

haaayyy....need some twists!

Posted by hanaKZ at 10:56 PM |
|